Jumat, 10 April 2009

Mengenal Hawa Nafsu

5.1 Pengertian Hawa Nafsu

Hawa nafsu adalah kecenderungan jiwa kepada perkara yang haram. Dinamakan hawa karena menyeret pelakunya di dunia kepada kehancuran dan di akhirat kepada neraka Hawiyah.� (Mufradat Alfazhil Qur�an, hal. 848).
Allah ��azza wa jalla- berfirman: �Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu menyeruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku.� (Yusuf: 53).
Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa�di �rahimahullah-
berkata: �Kebanyakan hawa nafsu itu menyuruh pengekornya kepada kejahatan, yaitu kekejian dan seluruh perbuatan dosa.� Tais�r Al-Kar�mirrahman, hal. 400).

5.2 Hukuman yang di segerakan bagi Pengekor Hawa Nafsu

Allah �azza wa jalla- berfirman: �Apakah mereka mengira
bahwa harta dan anak-anak yang Kami berikan pada mereka
(menunjukkan bahwa) Kami bersegera memeberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar.� (Al-Mukminun: 55-56).

Allah ��azza wa jalla- berfirman: �Barangsiapa menhendaki kehidupan dunia, maka Kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki dan Kami kehendaki baginya neraka Jahannam, ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.� (Al-Isra�: 18).

Allah ��azza wa jalla- berfirman: �Janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat tinggal mereka ialah Jahannam,dan Jahannam itulah seburuk-buruk tempat kembali.� (Ali Imran: 196-197).

Allah ��azza wa jalla- berfirman: �Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah-nya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa
kamu tidak mengambil pelajaran.� (Al-Jatsiyah: 23).

Allah ��azza wa jalla- berfirman: �Jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya ketentuan Kami, kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.� (Al-Isra�: 16).

Allah ��azza wa jalla- berfirman: �Dan mereka memperturutkan hawa nafsunya, maka perumpamaanya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya mengulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya (juga).�
(Al-A�raf: 176).

Ibnu Muqfi� berkata:
Sesungguhnya hawa nafsu itu hina
Jika kamu ikut, kamu menjadi hina.
(Tafsir Al-Jami� li Ahkam Al-Qur�an: 16/166).

Telah sampai kepada kami beberapa pernyataan tentang masalah ikthilath, muncul berbagai komentar ketika mereka membaca tulisan kami tentang masalah ikhtilath, dan mereka pun melontarkan beberapa syubhat, yang seolah-olah mereka tidak mau menerima kalau ikhtilath itu hukumnya adalah haram, dan mereka pun seolah-olah mengingkari atas pernyataan kami: Bahwa orang yang senang dengan ikthilath dan terus menerus melakukan ikthilath itu mereka kami katakan orang yang mengikuti hawa nafsunya. Maka kami nyatakan lagi bahwa orang yang senang dengan ikthilath dan terus menerus melakukan ikthilath itu merupakan buah dari
hawa nafsu yang akan melahirkan kehinaan dan kehinaan tidak akan lenyap kecuali dengan cara kembali kepada agama dan berpegang teguh dengannya, Rasulullah �shallallahu �alaihi wa sallam- bersabda: �Jika kalian berjual beli dengan system �ienah, kalian tersibukkan dengan ternak dan
ladang kalian dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian.� (HR. Abu dawud: 3462 dan di shahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Ash-Shahihah no. 11).

Al-Imam Ibnu Qayyim �rahimahulla- berkata: �Kemaksiatan akan mewariskan kehinaan, karena kemuliaan itu hanya dapat diraih dengan ketaatan kepada Allah.� (Ad-Da� wad-Dawa�, hal. 94).
Al-Ustadz Dzulqarnain bin Muhammad Sanusi �hafidzahullah- berkata: �Terangnya jalan Islam, kejelasan petunjuknya dan
kesempurnaan tuntunannya, akhirnya tidak memberikan alternatif lain kepada seorang muslim selain hanya mengikuti cahaya dan petunjuknya secara keseluruhan, karena itu Allah �azza wa jalla- memerintahkan kepada kaum muslimin dalam firman-Nya: �Hai orang-orang yang beriman,
masuklah kalian kedalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian turuti langkah-langak syaithan sesungguhnya syaithan itu musuh yang nyata bagi kalian.�
(Al-Baqarah: 208). (Meraih Kemuliaan Melalui Jihad, hal. 30).

Orang yang menjerumuskan dirinya kedalam ikhtilath maka dia telah lalai dan telah lupa terhadap peringatan Rabbnya: �Janganlah kamu menjatuhkan dirimu kedalam kebinasaan.� (Al-Baqarah: 195).
Sebagaimana telah berlalu keterangan tentang akibat dari ikhtilath(baca; fatwa) yang menjerumuskan kepada kebinasaan dan mengakibatkan banyak korban, seorang wanita berkebangsaan Amerika
berprofesi sebagai wartawan yang telah menjelajahi dunia mengatakan: �Cegahlah campur baur antara laki-laki dan perempuan, ikatlah kebebasan wanita, kembalikan ke masa hijab. Hal itu lebih baik bagi kalian dari pada kebebasan ke-edanan bangsa Eropa dan Amerika. Saya telah menyaksikan banyak hal di Amerika, ternyata bangsa Amerika penuh
dengan kebebasan yang mengakibatkan banyak korban.��
(Al-Mar�ah baina Takrimil Islam wa Da�awi Tahrir, hal. 28).

Dan kebanyakan dari orang-orang yang tidak bisa meninggalkan ikhtilath adalah beberapa alasan, ada karena sebab mentaati orang tua, atau mentaati peraturan yang di rancang oleh makhluk, atau pun yang selainnya, walaupun semuanya itu jelas-jelas mengajak kepada bentuk
penyelisihan terhadap syari�at, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah �rahimahullah- berkata: �Bahwa siapa saja yang taat kepada makhluk yang memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, niscaya akan mendapatkan kehinaan dan azab Allah. Inilah keberadaan orang yang maksiat kepada utusan Allah dari kalangan orang-orang musyrik, ahli kitab seperti Yahudi dan Nasrani, dan ahli bid�ah serta orang yang curang dari kalangan umat ini.� (Majmu� Fatawa Ibnu Taimiyyah: 4/198).

5.3 Ratap Tangis Para Pengekor Hawa Nafsu

Allah ��azza wa jalla- berfirman: �Dan (alangkah ngerinya), jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya dihadapan Rabbnya. (Mereka berkata): �Wahai Rabb kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikan kami (kedunia). Kami akan
mengerjakan amal shalih. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin.� (As-Sajdah: 12).

Allah ��azza wa jalla- berfirman: �Mereka menyeru: �Hai Malik, biarlah Rabbmu membunuh kami saja, �Dia menjawab: �Kamu akan tetap tinggal (di neraka ini).� (Az-Zukhruf: 77).

Allah ��azza wa jalla- berfirman: �Dan (ingatlah), ketika mereka berbantah-bantahan dalam neraka. Orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri: �Sesungguhnya kami adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu mengidandarkan kami sebagian api neraka?�
Al-Hafidz Ibnu katsir berkata: �Orang yang lemah yaitu para pengikut akan berkata kepada orang yang sombong yaitu pembesar dan tokohnya: �Kami di dunia mentaati seruanmu berupa kekufuran dan kesesatan, maka dapatkah kamu mengambil siksaan Allah ini sekalipun hanya sedikit.�
(Tafsir Al-Qur�an Al-�Adzim: 4/84).

Al-Hafidz Ibnu Katsir �rahimahullah- berkata: �Allah akan membalas kamu disebabkan perbuatanmu. Masing-masing akan membalas kamu disebabkan perbuatanmu. Masing-masing akan disiksa sesuai dengan kezhalimannya.� (Tafsir Al-Qur�an Al-�Adzim: 3/540).

Allah ��azza wa jalla- berfirman: �Dan orang-orang yang kufur kepada Rabbnya, (mereka memperoleh) azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang mereka menggelagak, hampir-hampir (neraka) itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan kedalam sekumpulan (orang-orang yang kufur), penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka: �Apakah belum pernah datang kepadamu (di dunia) seorang pemberi peringatan?� Mereka menjawab: �Benar ada, Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakan(nya) dan kami katakan: �Allah tidak menurunkan sesuatu pun� Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar.� Dan mereka berkata: �Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penhuni-penghuni neraka yang menyala-nyala.� (Al-Mulk: 6-10).

Allah ��azza wa jalla- berfirman: �Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan ke dalam neraka, mereka berkata: �Alangkah baiknya, andaikata kami taat kepada Allah dan taat (pula) kepada Rasul. Dan mereka berkata: �Ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang lurus).� (Al-Ahzab: 66-67).
Wallahu ta�ala a�lam.

2 komentar:

 1. Ass wr, wb.MBAH saya:PAK.MUSTAFA MALIK dan SEKELUARGA mengucapkan terimakasih kepada MBAH IROK atas angka togel yang di
  berikan "4D" alhamdulillah ternyata itu benar2 jebol dan berkat
  bantuan MBAH IROK saya bisa melunasi semua hutang2 orang tua saya yang
  ada di BANK dan bukan hanya itu MBAH alhamdulillah sekarang saya
  sudah bisa bermodal sedikit untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya
  sehari2. itu semua berkat bantuan MBAH IROK sekali lagi makasih banyak
  yah MBAH… yang ingin merubah nasib seperti saya hubungi MBAH IROK di
  nomor: (((_0853_4273_4890_))) ATAU KLIK DISINI

  dijamin 100% jebol saya sudah buktikan...sendiri....
  Apakah anda termasuk dalam kategori di bawah ini !!!
  1"Dikejar-kejar hutang
  2"Selaluh kalah dalam bermain togel
  3"Barang berharga anda udah habis terjual Buat judi togel
  4"Anda udah kemana-mana tapi tidak menghasilkan solusi yg tepat
  5"Udah banyak Dukun togel yang kamu tempati minta angka jitunya
  tapi tidak ada satupun yang berhasil..
  Solusi yang tepat jangan putus aza....MBAH IROK akan membantu
  anda semua dengan Angka ritwal/GHOIB:
  butuh angka togel 2D_3D_4D SGP / HKG / MALAYSIA / TOTO MAGNUM / dijamin 100% jebol
  Apabila ada waktu
  silahkan Hub: MBAH IROK DI NO: (((_0853_4273_4890_))) ATAU KLIK DISINI
  angka GHOIB: singapur 2D/3D/4D/
  angka GHOIB: hongkong 2D/3D/4D/
  angka GHOIB; malaysia
  angka GHOIB; toto magnum 4D/5D/6D/
  angka GHOIB; laos -

  BalasHapus
  Balasan
  1. Saya Ibu Sila ucapkan banyak terimah kasih banyak kepada KI WARA atas bantuan dana ghaib ya saya sudah bayar hutang2 saya semuanya awalnya saya ngak percaya tapi saya berpikir lagi ahirnya saya mau di bantu dana ghaib sebesar 200jt dan alhamdulillah itu terbukti dan baru kali ini saya temukan dukun pesugihan yang bisa dipercaya anda butuh bantuan sama AKI WARA silahkan hubungi 085242894584. ATAU KLIK BLOK PESUGIHAN KI WARA DISINI

   Hapus