Senin, 29 Desember 2008

Ajian

AJI SAIPI ANGIN
INGSUN AMATAK AJIKU SI SAIPI ANGIN, LAKUKU INGIRING BARAT LESUS ANGIN PONCOWORO BAYU BOJRO SINDUNG RIWUT, SAKABEHING KEKAYON KANG KATRAJANG PODHO SOL RUBUH, SAKEDHEP NETRO LAKUKU WUS KEMPUT ING JAGAD WETAN, KULON, KIDUL, LOR, IYO IKU BAYUMUM SI KAPI PUTIH TITISE ROH ILAPI JANG NGLIMPUTI JAGAD KABEH

AJI BROJOMUSTI
INGSUN AMATAK AJIKU SI BROJOMUSTI KANG ANENG PERINGGONDANI, PURUBOYO, PURUBOYO OTOTKU KAWAT, BALUNGKU PARON, DAGINGKU WOJO, EPEK-EPEKKU WESI MEKANGKANG ANTEB TANPO SOMO, AJUR MUMUR KATIBAN TANGANKU. HEH YA AKU PURUBOYO RATUNING WESI KABEH, SAKEHING BROJO NGLUMPUK DADI KAPAK TAN ONO SINGTUMOMO ING BADANKU

AJI SETAN KOBER
INGSUN AMATAK AJIKU SI SETAN KOER, SETAN KOBER SIRO INGSUN KONGKON LEBONONO ATINE SI JABANG BAYINE ............... (SEBUTKAN NAMA ORANGNYA), YEN KETEMU TURU GUGAHEN, KETEMU TURON LUNGGUHNO, KETEMU LUNGGUH DEGNO, KETEMU NGADEG PRENEKNO KETEMU INGSUN, OJO PATI-PATI MULIH YEN ORA BARENG KARO KEKAKSIH INGSUN, TEKO WELAS TEKO ASIH SIJABANG BAYI ............... (SEBUTKAN NAMA ORANGNYA) MARANG INGSUN

MANTRA PENGASIHAN PANDANGAN MATA
BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM. KULLU AMRIN DZI BAALIN MIN SHAHBIHII WA AHBAABIHII MINAL KHAIRI, DZIKRULLAAHI". NIAT INGSUN AMATEK AJIKU GRIYA AGUNG, SUN SEBULAKE ING PUCUK RAMBUTE SI...(NAMA DIA). LUWIH SI...(NAMA DIA). MUGI-MUGI ASIH ING AWAK SLIRAKU

Aji amarasuli
Ajiku cemeti amarasuli
Cemetiku cakar sakti
Pembunuhku mikail
Penghancurku nungkar nangkir

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar