Selasa, 10 Maret 2009

Pelet Simelekete

1. Jaran Goyang

• Mantra : “Ajiku si jaran goyang, cemetiku sada lanang loro, tak sabetake segara asat, tak sabetake gunung jugrug, tak sabetake si jabang bayi mati, tan urip yen ora ingsun kang karya jampi”.
Ritual : puasa mutih 7 hari 7 malam, bertapa pati geni 1 hari 1malam.

2. Kun Jali

• Mantra : “Allahuma, kunjali, kun jali asih, si………teko welas asih menyang aku, nabib waline iyo teko welas asih menyang aku, asih saka kersaning Allah”.
Ritual : Puasa ngebleng 40 hari, ngrowot 21 hari, pati geni 7 hari.

3. Semar Kuning

• Mantra : “Niyat ingsun matek ajiku, aji semar kuning, sung sun wuyung, wuyung semelang, teteswe angin, nagiyo nangis, nangisi si………..marang badan ingsun, teko kendhep lerep, asih saking kersaning Allah”.
Ritual : puasa mutioh 7 hari, pati geni 3 hari penuh, ngebleng 1 hari 1 malam.

4. Mahabah ( versi ilmu hikmah )

• Amalan : - shalat hajad 4 rakaat, wasilah Al Fatihah kepada nabi Muhammad SAW 333x, nabi Yusuf As 111x, nabi Sulaiman 111x, baca “ya Rahmaan ya Rahiim” 7000x.

1 komentar: